Beth sydd ymlaen

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn trefnu nifer o weithgareddau a digwyddiadau ar draws y Sir ar gyfer plant, ieuenctid, teuluoedd a’r gymuned ehangach. Os hoffech wybod mwy am ein gweithgareddau ewch at ein tudalen facebook neu ebostiwch menter@micnpt.org er mwyn ymuno a’r rhestr e-bost uniongyrchol!

facebook logo     plant     pobl ifanc    ras yr iaith logo